TJÄNSTER
 
BEHAB utför krossning och grusning på plats i skogen


1. Markägaren röjer bort träden och riset runt objektet för krossning

När detta är gjort och uppställningsplatsen inte behöver justeras sätts hela krossekipaget upp på mindre än 1 timma.


2. Matning av krossverk med material sker med grävmaskin

För krossning av material med överskott av finkorning morän kan detta överflöd siktas bort via transportbandet.


3. Krossning av materialet i två steg. Ett grovsteg 70x55 och ett fin steg 100x20. Krossat material som är för skogsbilvägar. Bärlager 0-35. Slitlager 0-18 samt makadam.


4. Utlastning av krossat material görs med lastmaskin som väger
ut materialet


5. Lastar krossat material på lastbil som sprider ut på skogsbilvägarna.


6. För bästa resultat sladdas vägen alternativt hyvlas.


7. Som slutfas återställs objektet i naturvänligt skick, nedsläntning.

Som exempel kan man här igenom erhålla en godkänd vändplan eller upplagsplats för krossmaterial alternativt virkesupplag.