KVALITET
  Kvalitetspolicy
Alla våra åtaganden, allt vårt arbete och alla våra entreprenader
ska uppfattas som ett uttryck för kvalitet.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredställelse.
Vi skall eftersträva att våra kunder alltid känner fullt förtroende
för Bockara Entreprenad & Handel AB som entreprenör.

Våra kunders krav och önskemål skall tillgodoses genom att
de uppdrag vi utför alltid uppfyller avtalade villkor.
Varje uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Uppfyllandet av dessa mål, och därmed också vårt övergripande mål
att fortsätta verka som ett konkurrenskraftigt företag,
grundläggs genom våra resurser, våra arbetsinsatser men framför allt
genom vår attityd till kvalitet.